Elke dag verse melk van onze 100 zwartbonte koeien.

Op de locatie aan de Gesperdensestraat melken wij twee keer per dag onze 100 melkkoeien. De melk wordt elke drie dagen opgehaald door Friesland Campina. De de koeien lopen minimaal 200 dagen per jaar buiten, in de weiden rondom de stal. De kalveren krijgen melk, brok en hooi in hun eigen hokken waarin ze ook naar buiten kunnen. Als ze groter zijn gaan ze naar de de andere locatie aan de Boelenhamsestraat in Hemmen. Ook hier gaat het jongvee naar buiten. Het jongvee blijft daar todat ze omstreeks 2 jaar oud zijn en hun eerste kalf krijgen, waarna ze gemolken worden. De oudste koe van het bedrijf is geboren op 6 juni 1998 en geeft nog steeds elke dag haar melk en heeft al meer dan 120.000 kg melk geproduceerd.

Er zijn al sinds jaar en dag melkkoeien op het bedrijf. Opa Wiggelo helpt nog regelmatig mee met de dagelijkse werkzaamheden rondom het bedrijf en geeft nog graag zijn advies. Mark en Sven zijn de 5e generatie die boeren op het landgoed in Hemmen.